• Méretkorlátozás nélküli tervezés - Megrendelőnk számára is, akit képviselőnk támogat ebben.

  A felhasználót nem kötik méretléptékek és az „okos korpusz” kifejezés is a valóságot jelöli - a bútortestek és frontok átalakíthatóak, cserélhetőek. Az ingyenesen használható „demó” verzióban is biztosítottak az alapvető méretezési és változó kezelési lehetőségek, így a képviselőnkkel együttműködő felhasználó térítési díj nélkül juthat a saját lakástereit jól követő bútortervhez és termékhez. A design személyességét szolgálja, hogy a bútor valamennyi eleméhez egyedileg kapcsolhatóak színek és textúrák.

 • Gyors és megbízható vevőkiszolgálás - a tervezés összekapcsolódik a gyártástechnológiával.

  Egyedi bútort gyártunk a megrendelő számára - a termékek tehát nem raktárról kiszerelt modulok! A vevőkiszolgálás mégsem nehézkes, mivel a tervező és a gyártás-előkészítő program összeköttetésben állnak egymással. A technológia szervezettsége olyan, amiben kiemelt szerepet kap a bútort előállító és szerelő szakember. Szolgáltatásainkat és termékeinket választva a jól szervezett emberközpontú ipar térnyerését támogatják megrendelőink, ahol a szakmaközi együttműködés áll a centralizált nagyüzem helyén.

 • TERVEZÉS

  Tervezés

  Fogadunk tervezési megbízást, de Felhasználónk is tervezhet.

  Online felületünkön díjmentesen készíthet bútortervet saját lakásához. Telefonon keresztül, ugyancsak ingyenesen, megosztjuk a tervező munkát segítő alapvető információkat is.

  tervezés
 • FELMÉRÉS

  Felmérés

  A terv jóságának biztosítéka a helyszíni felmérés.

  Az egyedi bútorozástól elválaszthatatlan az igények tisztázása. A helyszín méretei nemcsak az előnyös helykitöltéshez, de a helyes arányok kialakításához is elvezetnek.

  felmérés
 • GYÁRTÁS ÉS SZERELÉS

  Gyártás és szerelés

  Az egyedi bútorozás a helyszíni szereléssel teljesül.

  A helyszínt gyakran átalakítják a leendő bútor fogadása érdekében - megrendelő, tervező, gyártó aktív kapcsolata ezért is fontos a hibátlan végeredmény érdekében.

  gyártás és szerelés

TervezésTERVEZÉS

Díjmentesen támogatjuk Megrendelőnket a számára kellékezett tervező programmal és tutorial videóval. Díjat csak a terveivel konkrétan foglalkozó tanácsadásért számítunk fel - ennek összegére képviselőnk ajánlatot ad a feladat ismeretében. Tervező és gyártó partnereink, a felkészültségükre építő tágas lehetőségeket kínáló programváltozatunkat használják - ez a verzió bővebb a díjmentes publikus verziónál, de kompatibilis azzal.

 • FELHASZNÁLÓ TERVEZ

  TervezésTervezésTervezés

  Fogadunk tervezési megbízást, de Felhasználó maga is tervezhet.

 • MÁRKAKÉPVISELŐ TERVEZ

  TervezésTervezésTervezés

  A terv jóságának biztosítéka a helyszíni felmérés, amit képviselőnk és a szerelő asztalos végeznek.

  Kapcsolat

TervezésFELMÉRÉS

Az egyedi bútorozás az igények részletekbe menő tisztázásával indul. A bútor méreteiért a terv szerint vállalunk felelősséget, ami előnyösen a helyszíni felmérésünkön alapul, de megrendelőnk átvállalhatja az ezzel kapcsolatos munkát és felelősséget. Felelősséget vállalunk azért, hogy a bútor a felmérésnek és a megrendelésben leírt részleteknek megfelelően készül el és kerül a helyére. A terv feltétlenül orientáló, de tervkép alapján nem rendelhető bútor. A termék textúráit, színeit, fogantyúzását, szerelvényezését minták alapján kell kiválasztani, és legjobb ezt is a helyszínen egyeztetni. A bútorhoz esetlegesen szükséges gépek, speciális szerelvények és a világítás igényeit külön lehet megrendelni - a beszerzésre és beépítésre egyaránt vállalkozunk.

 • A TERV JÓSÁGA

  Tervezés

  A terv jóságát a hosszú időn át tartó használat igazolja - a márkaképviselővel való találkozás azonban "elébe megy az időnek". A terv akkor lesz jó, ha a Megrendelőnk és képviselőnk közötti konzultáció feltárja a bútor majdani használatának minden fontos kérdését. Megrendelőink gyakran folytatnak előtanulmányokat az Interneten és felkészülten nyúlnak online programunkhoz vagy fogalmazzák meg konkrét igényeiket képviselőink felé. Szívesen fogadunk és támogatunk kész felhasználói koncepciókat, fel vagyunk ugyanakkor készülve arra is, ha kérdések megfogalmazásával kell indítanunk a kapcsolatot. Feltárjuk ilyenkor azokat a szempontokat, amelyek elvezetnek a Megrendelőnket hosszú távon jól szolgáló megoldásokhoz.

 • A TERV RÉSZLETEI

  Felmérés

  A berendezés "egyszerűen jó", ha minden részlete beteljesíti a Felhasználó egyedi igényeit. A részletek tisztázottsága és a termék egészének jósága elválaszthatatlanok egymástól. Design alatt nemcsak a látszó formákat, de a szem számára észre sem vehető vagy kifejezetten rejtett részleteket is értenünk kell! A konyha munkahely, amit fáradság nélkül kell tudnunk használni, a nappali a nyugalom és felüdülés helye - nyújtania kell mindent, ami komfort érzetünk számára fontos, és felsorolhatnánk a lakás valamennyi terét és az azokhoz tartozó szempontokat - hosszú lenne a lista. Megrendelőink személyes adottságainak és szokásainak, de a konkrét tér lehetőségeinek a részleteit is meg kell ismernünk, hogy a bútortervben figyelembe vehessük.

TervezésGYÁRTÁS ÉS SZERELÉS

Az egyedi bútor gyártása általában helyszínre szállítással, helyszíni szereléssel, átadással zárul. Küldetésünk egyik pillére a készség a teljes körű szolgáltatás biztosítására, de tudomásul vesszük, ha megrendelőnk maga szállítja és/vagy szereli össze bútorát.

 • GÉPI- ÉS SZAKMUNKA

  TervezésTervezés

  A márkához elsőként csatlakozó nagyatádi gyártó a fa teljes feldolgozásához rendelkezik gépekkel. Adottak azonban a számára a modern bútorhoz használatos lapfeldolgozás gépei is. Az üzem - több évtizede működő gyártóhely, ahol amellett, hogy az avulás szerint cserélik a berendezéseket, 2023-ban új csarnokot építenek korpuszok és frontok gyártásához.

  A márkához másodikként csatlakozó gyártó elsősorban a lapmegmunkálás gépeivel rendelkezik: e cég volt az első lapszabászat Budapesten - időközben a CNC technológiát is alkalmazni kezdte. Mindkét gyártó - családi vállalkozás: egyik cégben két, a másikban három generáció tagjai dolgoznak együtt jelenleg is.

 • FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

  TervezésTervezés

  A bútorgyártás egyedisége és a személyes szolgáltatások súlya a vevőkiszolgálás folyamatában felértékeli a feladatokat ellátó szakembereket (tervezőt, mérnököt, technikust, szakmunkást), ezért amikor a fenntartható fejlődést említjük, az emberközpontú szervezésre gondolunk először és a technológiára csak másodsorban.

  A technológia mindemellett fontos! Az informatika, a matematikai modellek, a kapcsolódó szoftverek és technológiák összehangolása alapozzák meg magasabb céljaink megfogalmazhatóságát. A fenntarthatóságnak mintegy jelképe a márkát jegyző család két generációjának együttműködése  - hasonlóan a gyártóknál leírtakhoz.

 • Egyedi bútorozás - a modulon túl

  Ki itt belépsz, hagyj fel minden határral...